O společnosti

Název:

Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR

Spisová značka: Dr 8404 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 07.10.2015
Sídlo:    Benešovská 123, 252 09 Hradištko / mapa
IČ: 044 62 084
DIČ: CZ04462084
Bankovní spojení: 115-1081220287/0100
E-mail: dku@dku.cz
Datová schránka: wi69y5w

 


Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR bylo založeno v roce 2015 na základě společného rozhodnutí třemi subjekty: Českomoravskou společností chovatelů, a.s., Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. a Svazem chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

Hlavním motivem založení bylo zajištění výkonu KU nezávislou a neutrální chovatelskou organizací, jako je to běžné ve většině chovatelsky vyspělých zemí světa.

Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR podepsalo dne 26. října 2016 se společností CRV Czech Republic, spol. s r.o. smlouvu o převodu části závodu, z níž vyplývá, že od 1. listopadu 2016 bude kontrolu mléčné užitkovosti dojeného skotu zajišťovat Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR. A v následujícím roce převzalo Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR kompletně výkon kontroly mléčné užitkovosti od oprávněné organizace ABS a CBS Genetics s.r.o.  a část chovů od oprávněné organizace Natural spol. s r.o.

Naším cílem je pokračovat na zavádění moderních technologií do sběru dat z kontroly užitkovosti a jejich následného efektivnějšího využití nejen pro potřeby šlechtění, ale i managementu stád.

Sídlo družstva je na Hradištku (Praha-západ), ale působíme téměř po celém území České republiky. V současné době jsme tak největší oprávněnou organizací v ČR v oblasti výkonu KU s téměř 500 klienty a 174 000 krav v KU.